Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada. U zaštiti na radu važno je razlikovati pojmove nesreća
na radu i nezgoda na radu.