O NAMA

O NAMA

Čovjek    od    postanka    u    cilju    zadovoljenja    svojih    sve    većih    potreba    iskorištava    prirodne resurse (sirovine i energiju)  i razvija proizvodne tehnologije.  U  nastojanju  da  poboljša  uvjete  življenja otkriva nove tehnološke i druge spoznaje i usavršava već postojeće, što vodi progresu, znajući pri tome da ni jedno tehničko ili tehnološko rješenje nije danas toliko dobro, da već sutra ne može biti još bolje.

 

Poznato je da bez proizvodnje nema napretka, da država bez proizvodnje nema mogućnosti da preživi, već da je osuđena na odumiranje i nestanak. Svaka država mora proizvoditi, ali ne sve, već ono što najbolje znai može.

 

Firma “RPO PROTECTION” je nastala na osnovu dugogodišnjih radnih  iskustava u proizvodnim procesima. Svi proizvodni i drugi procesi koji stvaraju novu vrijednost su složeni, zahtjevni. Traže velike sposobnosti i odgovornosti rukovodstva u svim procesima upravljanja.

 

Cilj svakog biznisa i proizvodne grane je proizvod sa što manjim troškovima po jedinici proizvoda. U postupku njegovog stvaranja radna snaga čini 25 % troška, a sam taj trošak zavisi od niza faktora: vrste proizvoda, količine, tehnološkog procesa, organizacije, ljudskih resura i sl. 

Statistički podaci na regionalnom i svjetskom nivou govore da zaštita na radu direktno ili indirektno utiče na finalnu cijenu proizvoda. Zbog neprovođenja propisa i zakona iz ove oblasti u našim proizvodnim procesima ima veliki broj povreda na radu što povećava procenat bolovanja po radniku. Kod velikih nezgoda, nesreća ili smrtnosti troše se velika financijska sredstva ako proizvodna organizacija nije sprovela i materijalno opskrbila propisanu normu ili zahtjev usklađen sa zakonom zaštite na radu.

 

“RPO  PROTECTION  “  nije  nastala  sa ciljem  da  samo  prodaje  zaštitnu  opremu.  Naša strategija je  da edukujemo poslodavce o propisima i normama o zaštiti na radu i budemo na usluzi  kupcima u rješavanju njihovih problema iz te oblasti; da smanjimo broj povreda na radu, broj dana bolovanja, zaštitimo svakog radnika, obrazujemo i edukujemo sve osobe – zaposlenike u procesima, podignemo stepen osviještenosti zaposlenika o nošenju zaštitne opreme i tome slično